Saturday, 24 November 2012

Matematik Tahun Satu: Pecahan


Objektif pembelajaran pecahan adalah untuk membimbing murid untuk mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. Anak-anak murid akan diperkenalkan dengan perkataan baru seperti “setengah”, “separuh” dan “suku” melalui pembelajaran dalam topik ini. 

Pecahan bertindak sebagai teknik asas atau akar tunjang kepada pembelajaran topik lain seperti "Wang", "Masa dan Waktu", "Panjang" dan sebagainya. 

Murid-murid akan diperkenalkan dengan nombor pecahan yang mudah memandangkan mereka hanya berumur 7 tahun. Oleh itu, pecahan yang diajar sentiasa bermula dengan "satu per - ".

Gambar-gambar di bawah adalah contoh pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas;

Murid-murid dibimbing cara-cara memanggil atau membaca pecahan.
Pembelajaran berpandukan gambarajah juga diajar untuk menambah minat murid-murid terhadap matematik.
Video berikut menunjukkan contoh bagaimana pembelajaran Pecahan kepada murid-murid boleh dijalankan;


Dengan pendek kata, pembelajaran matematik yang berpandukan gambar rajah dan animasi mampu mempercepatkan pembelajaran anak-anak murid Tahun Satu.

10 comments: